Hem

 

 

Inom flyget har vi under flera decennier arbetat för att ta fram och samordna rutiner som ska främja säkerheten och minimera så kallade Human Factors. Idag är dessa rutiner gemensamma för hela branschen och kontrollerade samt godkända av myndigheter, vilket tillexempel innebär att två personer som aldrig tidigare arbetat med varandra ändå vet exakt vad som ska göras samt vem som ansvarar för att det blir gjort.

- Kan flygets arbetsmetoder användas inom sjukvården?

Men vänta nu, tänker säkert någon. Det som fungerar i en bransch fungerar väl inte nödvändigtvis i en annan? Eftersom mycket kan hända under en operation måste det finnas stort utrymme för improvisation, på ett helt annat sätt än i flygets värld.

Sanningen är att goda rutiner snarare underlättar improvisation. Under en flygning fattar piloterna flera beslut som inte bestämts på förhand. Det kan vara att ändra höjd för att undvika oväder eller att utse lämpliga alternativa landningsplatser om planet av någon anledning inte skulle kunna gå ner där det är tänkt. På samma sätt måste kirurger ibland ta snabba beslut. Har man då en tydlig kommunikation, en klar ansvarsfördelning och fasta ramar att spela inom bör detta underlätta för teamet att komma fram till rätt lösning – inte tvärtom.

Ingen människa, system eller bransch är felfri. Det går inte att undvika misstag som uppkommer på grund av Human Factors. Däremot är det viktigt att man lär av dessa för att undvika att de upprepar sig. Inom flygbranschen är ett så kallat non punitive reporting system en viktig del i det arbetet. Om misstag leder till att den skyldige riskerar påföljd minskar incitamenten att rapportera.

Oavsett om det gäller ett litet regionalt företag eller en multinationell aktör kan inrapportering och uppföljande analys av Human Factors-relaterade problem leda till branschomfattande förändringar och förbättringar. Inom flyget kan med andra ord ett fel som begåtts och rapporteras in hos Sundsvallsflyg göra att British Airways gör förändringar i sina rutiner. Ett liknande system skulle kunna bli verklighet och leda till förbättringar även inom vården.

Safety Focus medarbetare har mångårig erfarenhet från flera olika delar av flygbranschen. Vi kan inget om medicin, men däremot väldigt mycket om förebyggande säkerhetsarbete.Skulle en implementering av flygbranschens väl genomarbetade och testade rutiner i sjukvården öka säkerheten för personal och patienter?. Med det som inom flyget kallas för att arbeta inom ett Quality Assurance System –bland annat tydligare ansvarsfördelning, standardiserade arbetsrutiner / arbetsverktyg, tekniska hjälpmedel, non punitive reporting system och uppföljande analyser minimeras slumprisken och misstag relaterade till Human Factors – detta oavsett bransch.

Som vi redan skrivit kan vi ingenting om det medicinska arbetet. Däremot kan vi en hel del om säkerhet. SafetyFocus arbetar nu med samarbetspartners inom sjukvården för att tillsammans med dessa, utveckla metoder som gör vården tryggare och säkrare för såväl patienter som personal; sjukvårdssäkerhet, helt enkelt.