Aktuellt

Aktuellt

Safety Focus genomför en förstudie i sammarbete med Aleris operationsenhet vid Bollnäs sjukhus och Region Gävleborg.

Vi studerar förutsättningarna att arbeta med sjukvårdssäkerhet.